Зразок заяви до Голови ВРУ– по факту, непоновлення Уповноваженим прав громадянина на отримання публічної інформації

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Відповідно до ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, а відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 9 Закону України «Про уповноваженого з прав людини» визначена підстава для звільнення з посади Уповноваженого – за порушення присяги та визначено спосіб (процедура) звільнення Верховною Радою України з посади Уповноваженого.

Враховуючи наведене, для реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством життєво важливих інтересів та прав людини і громадянина надаємо зразок ЗАЯВИ про порушення чинного законодавства та про недоліки в діяльності Уповноваженого Денісової Л. Л.

ТЕКСТ ЗАЯВИ

 

__.07.2021 р.

Голові Верховної Ради України

народному депутату

Разумкову Д. О.

 

_____________________________(П.І.Б)

Місце проживання: __________________, ___________________________________

тел. ___________,e-mail: ________@______

 

Заява

щодо сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів громадян, повідомлення про порушення чинного законодавства Уповноваженим ВРУ з прав людини та про недоліки в діяльності

Я «___» _______. ___р. надав заяву до Уповноваженого, якою повідомив про порушення законодавства про доступ до публічної інформації посадовими особами _______ (Міністерства, тощо) щодо мого запиту на публічну інформацію від «___» _______ р. та прохав про поновлення моїх прав.

На цей час мої права посадовими особами ____ (міністерства, тощо) не поновлені.

При розгляді моєї заяви до Уповноваженого Уповноваженим були порушені мої права, які визначені Законом України «Про звернення громадян».

Викладені факти свідчать про порушення присяги Уповноваженим.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Відповідно до ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, а відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 9 Закону України «Про уповноваженого з прав людини» визначена підстава для звільнення з посади Уповноваженого – за порушення присяги та визначено спосіб (процедура) звільнення Верховною Радою України з посади Уповноваженого.

Враховуючи наведене, для реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством життєво важливих інтересів та прав людини і громадянина, повідомляю про порушення чинного законодавства та про недоліки в діяльності Уповноваженого Денісової Л. Л., керуючись Конституцією України, Указом Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008,  Законами України  «Про звернення громадян», «Про уповноваженого з прав людини» та «Про статус народного депутата України» 

прошу Вас:

  1. Невідкладно об’єктивно і вчасно розглянути викладені в заяві факти.
  2. Порушити у ВРУ (або в відповідному комітеті ВРУ) питання про звільнення з посади Уповноваженого Денісової Л. Л. по фактам порушення присяги.
  3. При розгляді цієї заяви забезпечити дотримання моїх прав, встановлених ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» а саме: права брати участь у перевірці та для забезпечення виконання мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву; права знайомитися з матеріалами перевірки; права подавати додаткові матеріали або для реалізації права наполягати на здійсненні запитів для отримання додаткових матеріалів; право бути присутнім при розгляді заяви; право на одержання письмової відповіді про результати розгляду заяви.
  1. вимагаю:

– невідкладно об’єктивно, всебічно і вчасно перевірити та розглянути викладені в заяві факти та обставини викладених у моїй заяви;

– невідкладно вжити заходів, які встановлені законодавством, щодо звільнення з посади Уповноваженого Денісової Л. Л.,;

– залучити до участі у розгляді моєї заяви Уповноваженого Денісову Л. Л. (ч. 8 ст. 17 ЗУ «Про статус народного депутата»);

– забезпечити виконання прав заявника, зазначені в ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» та у моїй заяві.

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 7 та п. 13 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат зобов’язаний розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

Відповідно до ст. 15, 19 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати заяви, перевіряти викладені в них факти, вирішувати питання порушені у заявах, приймати рішення і забезпечувати їх виконання, рішення про відмову в задоволенні вимог доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.

Письмову відповідь про результати розгляду заяви та документи по перевірці моєї заяви прошу надати в електронному вигляді у визначений законом строк на електронну адресу: _______@__________________.

 

Додатки:

  1. Копія заяви до Уповноваженого від «___»____________ ______р

 

___ _____________2021 року                  ____________________             ПІБ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *