ЗАЯВА до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Згідно Закону України Про доступ до публічної інформації , парламентський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України. Тому, якщо на свій ЗАПИТ на отримання публічної інформації ви не дочекалися відповіді, або відповідь була неповною та не по суті заданого питання, або були порушенні терміни надання публічної інформації, ви маєте право звернутися зокрема до  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На сьогодні це пані Людмила Леонтіївна Денісова.

В своїй Заяві необхідно прописати, яке саме порушення, на вашу думку, допустила посадова особа, вказати її посаду та повну назву органу, де працює. 

До Заяви необхідно додати копію вашого Запиту та копію відповіді на нього (якщо така була). Якщо ваша претензія стосується строку надання відповіді, а вона була отримана по емейлу, не зайвим буде надіслати скрін вашої поштової скриньки з відмітками, коли надійшла відповідь.

Якщо ви залишаєте в вашій Заяві пункт – «право бути присутній при розгляді Заяви (бути присутнім на засіданні при розгляді Заяви), а саме на доповіді Вам виконавця (особи, що перевіряла Заяву) про результати перевірки, щодо проекту резолюції та щодо проекту прийнятих рішень, під час прийняття Вами рішень з порушених питань у Заяві», тоді вам мусять зателефонувати з Секретаріата Уповноваженого з прав людини та узгодити з вами дату та час розгляду вашого звернення.

Також важливо, що у випадку подання Заяви в письмовій формі її необхідно власноруч підписати.. При відправленні Заяви на емейл потрібно роздрукувати ваш примірник, розписатися в ньому, відсканувати підписаний лист або зробити його фотографію, і вже до омбудсмена направляти відскановану Заяву або його фотокопію.

Інф. «Активні Громадяни»


Скачати

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

Денісовій Л. Л.

 

Заявник:  __________________________ФІП

__________________(пільгова категорія)

Місце проживання: вул. _   _______________, кв.__   

Індекс ____________________________________

Контактний тел. _____   ______________________,

e-mail: _________________@_________________

 

Орган, що порушив права:

 

 

 

«__»_____________ р.

 

ЗАЯВА

щодо сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів громадян, повідомлення щодо порушення прав на отримання публічної інформації  та вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) посадовими особами ___________________________

 

До __________________________________________________________

(назва органу, куди був направлений Запит)

«__»______________ був направлений мій запит на отримання публічної інформації, в якому було прохання _______________________________ ______________________________________________________(Додаток №1).  

На мій запит отримана відповідь від __________________________________________________________________ листом від «__»______________ за № ________,  в якому __________________________________________(вказати недоліки відповіді).

 

Вказане свідчить про порушення моїх прав на отримання повної, достовірної та точної інформації в установлені строки, та законних інтересів, як запитувача публічної інформації, передбачених Законом.

 За захистом моїх прав в наданні публічної інформації до суду не звертався.

Викладені в заяві (додатках) факти свідчать про наявність протиправної, винної дії (бездіяльність) посадових осіб __________________ (назва організації), яка посягає на права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, що є адміністративним правопорушенням і за яке законом передбачено адміністративну відповідальність відповідно до ст. 2123  КУпАП (ч. 2 ст. 2123 КУпАП – порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, несвоєчасне надання інформації).

Враховуючи наведене та керуючись Конституцією України, положеннями Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

 1. прошу Вас:
 • об’єктивно, всебічно і вчасно перевірити та розглянути викладені в заяві факти та обставини;
 • повідомити про відкриття провадження та інформувати про результати провадження (п. 3.10 Порядку здійснення провадження Уповноваженого), надати копії складених в рамках провадження протоколів про адміністративне правопорушення (наказ Уповноваженого від 16.02.2015 №3/02-15);
 • при розгляді цієї заяви забезпечити дотримання моїх прав, встановлених ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» (викладаю також детально заходи для забезпечення можливості реалізації моїх прав, відповідно до Закону), а саме:
 • після призначення виконавця (посадової особи, яка здійснить перевірку заяви) та внесення даних про це в реєстраційно- контрольну картку (постанова КМУ віл 14.04.1997 р. № 348) повідомити мене про дату та час перевірки поданої заяви для забезпечення виконання мого права брати участь у перевірці та для забезпечення виконання мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву;
 • повідомити щодо дати закінчення перевірки заяви та повідомити про час і дату для реалізації мого права знайомитися з матеріалами перевірки;
 • визначити термін для реалізації мого права подавати додаткові матеріали або для реалізації права наполягати на здійсненні запитів для отримання додаткових матеріалів;
 • право бути присутній при розгляді заяви (бути присутнім на засіданні при розгляді заяви), а саме на доповіді Вам виконавця (особи, що перевіряла заяву) про результати перевірки, щодо проекту резолюції та щодо проекту прийнятих рішень, під час прийняття Вами рішень з порушених питань у заяві  (відповідно до додатків № 1, № 4 постанова КМУ віл 14.04.1997 р. № 3480 та при підготовці письмової відповіді за результатом розгляду заяви (ст. 16 Закону), яку в обов’язковому порядку підписує керівник органу;
 • право на одержання письмової відповіді про результати розгляду заяви.

 

 1. вимагаю:

– негайно відкрити провадження у справі про порушення моїх законних прав на своєчасне отримання повної, точної та достовірної інформації в установлені законодавством строки на запит  від «__»_____________;

 • здійснити провадження (виконання дій та прийняття рішень) у розумні строки з урахуванням терміну (3 місяці з дня вчинення правопорушення) накладання стягнення (накази Уповноваженого від 12.08.2013 № 18/02-13 та від 16.02.2015 № 3/02-15)

 

 • з метою сприяння поновленню конституційних прав і свобод громадянина__________________зобов’язати _____________________________ (орган, до якого ви звертались з Запитом) терміново надати достовірну, точну та повну інформацію на запити від «__»________________;
 • негайно скласти адміністративні протоколи про адміністративне правопорушення за порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, несвоєчасне надання інформації на посадових осіб Київської міської ради та вжити заходів по оформленню матеріалів про адміністративне правопорушення з урахуванням терміну накладання стягнення (наказ Уповноваженого від 16.02.2015 №3/02-15);
 • вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб _______________________________, винних у порушенні моїх прав та законних інтересів, винних у порушенні Закону України «Про доступ до публічної інформації» стосовно запиту  05.2018;
 • забезпечити виконання прав заявника, зазначені в ст. 18 Закону України «Про звернення громадян»

 

Повну, достовірну та точну запитувану інформацію прошу надати на поштову або електронну адресу: _____________________________________.

 

Письмову відповідь про результати розгляду цього звернення прошу надати у визначений законом строк на поштову або електронну адресу: ____________________________, контактний телефон: __________________.

 

 

Додатки:

 1. Копія запиту на інформацію від ___________________________________
 2. Копія листа-відповіді _____________________________________________

 

 

 

 

«___» __________ 2019 року    Заявник    _______________  ФІП

                                                                            підпис


Скачати

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *