ЗАПИТ на отримання публічної інформації

Сучасне законодавство України дає громадянину країни інструмент  для отримання інформації про діяльність усіх органів влади, окрім тих, що підпадають під гриф «секретно», службову або конфіденційну інформацію. Це Закон України Про доступ до публічної інформації – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17, який був прийнятий у 2011 році.

Цей Закон гарантує право кожного на доступ до публічної інформації. Наприклад, право на отримання копій договорів на оренду земельних ділянок чи державних приміщень, договорів на проведення ремонтних робіт за бюджетний кошт, копій розпоряджень чиновників, даних про результати проведених перевірок тощо. Згідно Закону, копії повинні робитися з оригіналів (з печатками та підписами) і завірені належним чином.

Часто ми чуємо, що органи влади надають запитувачу так звані відписки. На правильно складений Запит чиновнику важко не надати запитувану інформацію, не порушивши статті Закону Про доступ до публічної інформації. У Статті 22 сказано: «Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації».  У заявника завжди є можливість подати повторний  Запит. В такому випадку в назву вашого документа потрібно вставити це слово – «ЗАПИТ (повторно)» –  і обов’язково вказати, коли та за яким номером ви відправили до цієї установи свій перший Запит, та нагадати положення Статті 22 Закону. 

При оформленні Запиту потрібно правильно вказати розпорядника запитуваної інформації і точно розуміти, що саме цей орган влади має запитувані вами документи, чи відповідає за підняте вами питання. Якщо ви помилилися з адресатом, чиновник все одно повинен відповісти та проінформувати вас, хто є розпорядником цікавою вам інформації, та переслати туди ваш Запит. Стаття 22: «Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей Запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду Запиту на інформацію починається з дня отримання Запиту належним розпорядником» .

Вірну назву структури можна дізнатися на сайтах державних або місцевих установ. Зазвичай на сайтах державних структур є і електронна пошта, куди можна направити Запит. На сайтах деяких установ надаються і форми для Запиту. Достатньо таку форму заповнити і чекати відповідь або на свій емейл, або у традиційну поштову скриньку. Наприклад, на сайті Міністерства юстиції України така форма та роз’яснення знаходяться за посиланням https://minjust.gov.ua/publ_info#01. На сайті Київської міської ради – http://www.kmr.gov.ua/uk/content/form-electronic-appeal-physical-person.

У своєму Запиті вам потрібно вказати повністю ФІП, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, та зазначити спосіб отримання запитуваної інформації – на електронну адресу, чи на поштову скриньку.

Законом доволі чітко регламентується термін надання відповіді. Згідно Закону Про доступ до публічної інформації, Запит повинні опрацювати та відправити вам відповідь протягом п’яти робочих днів з моменту надходження Запиту. Але є варіант, коли вона може бути надана протягом 20 робочих днів. Це у разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. В такому випадку чиновники повинні надати пояснення необхідності подовження строку надання відповіді.

Відповідь надається безкоштовно, що гарантує Стаття 21 закону. Але є виняток: «якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк».

Також важливо, що у випадку подання Запиту в письмовій формі його необхідно власноруч підписати. Були випадки, коли на підставі відсутності підпису запитувача, документ вважався неналежним чином оформленим та чиновники не приймали його до опрацювання. При відправленні Запиту на емейл потрібно роздрукувати ваш примірник, розписатися в ньому, відсканувати підписаний лист або зробити його фотографію, і вже до розпорядника інформації направляти відсканований Запит або його фотокопію.

Якщо ви все зробили вірно, але не отримали належну відповідь на свій Запит, або був порушений термін надання цієї відповіді, або відповідь не була завірена належним чином, тоді, згідно Закону Про доступ до публічної інформації, ви маєте право написати відповідну скаргу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, тимчасовим слідчим комісіям Верховної Ради України або народним депутатам України. Усі вони здійснюють парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до публічної інформації, і далі вже вони будуть з’ясовувати, чому чиновники приховують якісь данні, або документи .

Також Закон дає можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльності розпорядників інформації у суді, відповідно Кодексу адміністративного судочинства України  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15).

Інф. «Активні Громадяни»

інформації    

Скачати файл


Розпоряднику інформації                                                                                    Київська міська рада

                                                                                                                                                          або

Коцюбинська селищна рада Київська область, м.Ірпінь

 

 

Запитувач                                                           ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ                            

                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

                                                                                  e-mail: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@gmail.com

(місце проживання (місцезнаходження) або адреса електронної пошти,

на яку вам орган влади повинен надіслати відповідь),

тел. _______________________

(контактний номер телефону)

 

 

«__»_______ 2019 р.

(дата відправки запиту)

 

З А П И Т

на отримання публічної інформації

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надати в електронному та письмовому вигляді інформацію та копію документів щодо _______________________________

__________________________________________________________,  а саме:

– надати копію (розпорядження, договору, наказу, рішення, результатів головування, результатів інспекції, даних про внесення відомостей до Державного реєстру та інше).

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом строк на електронну адресу: ____________.@gmail.com або на поштову адресу : індекс, місто помешкання.

 

    Дата запиту: «__» ______ 2019 р.      ___підпис____    ФІП


Скачати файл

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *